Hướng dẫn làm sa bàn cơ bản

Sa bàn (tiếng AnhModel) là một thuật ngữ chuyên môn chỉ đến một vị trí, một mô hình thu nhỏ về một đối tượng chủ thể nào đó nhằm phục vụ cho việc tìm hiểu, nghiên cứu… Trên thực tế, những sa bàn kiến trúc là một công trình kiến trúc được đắp nhỏ lại để tiện cho việc nghiên cứu hoặc làm mẫu.

Hướng dẫn làm sa bàn cơ bản

Bước 1: Ý tưởng sa bàn

Bước 2: Chọn vật liệu làm nền sa bàn

Bước 3: Dựng khung cho sa bàn

Bước 4: Vật liệu làm nền sa bàn

Bước 5: Sơn nền sa bàn

Bước 6: Làm cỏ, nhà, tường cho sa bàn

Bước 7: Làm background cho sa bàn

mo-hinh-kien-truc-du-an-Vietbuild_mo-hinh-chuyen-nghiep_-lam-mo-hinh-lam-sa-ban-kien-truc_ Architectural-Scale-Model-Maker_scale-model_diorama_mohinhvn (11)