Các loại mô hình kiến trúc

KHÁI NIỆM

Mô hình kiến trúc là hình ảnh thu nhỏ của công trính kiến trúc, thể hiện cấu trúc  công trình với mục đích phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu hoặc mô phỏng ý tưởng thiết kế.

Tùy thuộc vào mục đích mà mô hình có thể cấu thành từ nhiều loại vật liệu kết hợp, nhiều khối hình kết hợp, giấy, gỗ và sử dụng  những tỉ lệ phù hợp.

Một số loại mô hình kiến trúc

– Mô hình Ngoại thất là mô hình được dùng để mô phỏng lại cảnh quan xung quanh hoặc tiểu cảnh trong ngoài công trình.

– Mô hình Nội thất là mô hình được dùng để mô phỏng lại nội thất công trình bao gồm đồ nội thất, màu sắc, bố trí không gian, hoàn thiện ( đá ốp, sơn bả, gạch lát, gỗ ốp…)

– Mô hình Thiết kế cảnh quan là mô hình bao gồm đường đi, cầu, những đường đi có dàn cây leo, cây . Mô hình thiết kế cảnh quan bao gồm không gian công cộng và trong một số trường hợp bao gồm cả những công trình.

– Mô hình Quy hoạch là mô hình tập hợp những công trình đặc trưng với tỉ lệ nhỏ ( 1:500, 1:700, 1:1000, 1: 1200, 1: 2000, 1:20 000…), các khối lược giản thể hiện những công trình tiêu biểu cho một thành phố, vùng  thành thị hoặc nông thôn, những khu nghỉ dưỡng đậm chất làng quê, trường đại học, khu công nghiệp, khu quân sự và nhiều loại khác nữa. Mô hình quy hoạch và một công cụ vô cùng cần thiết cho việc quy hoạch và phát triển thành phố. Có nhiều mô hình quy hoạch lớn ( thường là quy hoạch thành phố) được trưng bày ở những bảo tàng lớn như Shanghai Urban Planning Center ( Thượng Hải, Trung Quôc), Queens Musium ( New York), Beijing Planning Exhibition Hall ( Bắc Kinh, Trung Quốc),Singapore City Gallery ( Singapo).

– Mô hình Cấu trúc và Kỹ thuật là môt hình thể hiện kết cấu, cấu trúc, kỹ thuật sử dụng, tương tác giữa các thành phần kiến trúc ( tường, sàn, cột, điện, nước…) cho từng công trình riêng biệt.