Đóng

Mô hình quy hoạch Green Dragon City Cẩm Phả – Vịnh Bái Tử Long – Quảng Ninh

Dự án Khu đô thị du lịch dịch vụ Bái Tử Long 1
Tên thương mại: Green Dragon City Cẩm Phả
Vị trí: Cẩm Trung, Cẩm Thành, Cẩm Bình
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư Phát triển công nghiệp TTP