Đóng

Mô hình quy hoạch dự án LA HÀ – Quảng Ngãi

Mô hình quy hoạch dự án LA HÀ – Quảng Ngãi
Tỷ lệ 1/200
Kích thước 2m x 3,2m
Liên hệ làm mô hình: KTS. Phạm Ngọc 035.506.3333 – 0977772480

mo-hinh-quy-hoach-la-ha-quang-ngai

mo-hinh-quy-hoach-la-ha-quang-ngai_02 mo-hinh-quy-hoach-la-ha-quang-ngai_03

mmo-hinh-quy-hoac-du-an-la-ha-quang-ngai_mo-hinh-vn_mo-hinh_model_a-1

mmo-hinh-quy-hoac-du-an-la-ha-quang-ngai_mo-hinh-vn_mo-hinh_model_a-2

mmo-hinh-quy-hoac-du-an-la-ha-quang-ngai_mo-hinh-vn_mo-hinh_model_a-3

mmo-hinh-quy-hoac-du-an-la-ha-quang-ngai_mo-hinh-vn_mo-hinh_model_a-4