Đóng

Mô Hình Nhà Máy HEASUNG VINA

Mô Hình Nhà Máy HEASUNG VINA

đây là nhà máy chuyên sản xuất  camera cho SAMSUNG

mo-hinh-nha-may-heasung-vina-large

nha-may-2-copy-large