Đóng

Mô Hình DỰ ÁN NONGTHA CENTRAL PARK – Lắp đặt tại Viêng Chăn – LÀO 2018

Dự án Nongtha Central Park do Tập đoàn Hà Đô đầu tư với diện tích 74,85 ha với đầy đủ các tiện ích bao gồm hồ nước, công viên, nhà ở, trung tâm thương mại, khách sạn, trường học quốc tế, an ninh 3 lớp 24/24,…
Là một trong các dự án đầu tư nước ngoài của Hà Đô, Dự án Nongtha Central Park có được vị trí đắc địa ngay tại quận trung tâm của Thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào.
Dự án khu đô thị mới Noỏng Tha do Tập đoàn Hà Đô đầu tư với diện tích giai đoạn 1 là 74,85 ha, giai đoạn 2 hơn 40 ha bao gồm hồ nước, công viên, nhà ở, trung tâm thương mại, văn phòng, trường học, với tổng mức đầu tư trên 250 triệu USD trong đó giai đoạn 1 là 80 triệu USD và được thiết kế bởi công ty Surbana – Singapo.

mohinh-vn__mohinh-nongtha-lao-viengchan-ha-do-group-13-large mohinh-vn__mohinh-nongtha-lao-viengchan-ha-do-group-11-large mohinh-vn__mohinh-nongtha-lao-viengchan-ha-do-group-14-large mohinh-vn__mohinh-nongtha-lao-viengchan-ha-do-group-15-large mohinh-vn__mohinh-nongtha-lao-viengchan-ha-do-group-12-large mohinh-vn__mohinh-nongtha-lao-viengchan-ha-do-group-16-large mohinh-vn__mohinh-nongtha-lao-viengchan-ha-do-group-2-large mohinh-vn__mohinh-nongtha-lao-viengchan-ha-do-group-3-large mohinh-vn__mohinh-nongtha-lao-viengchan-ha-do-group-9-large mohinh-vn__mohinh-nongtha-lao-viengchan-ha-do-group-5-large mohinh-vn__mohinh-nongtha-lao-viengchan-ha-do-group-8-large mohinh-vn__mohinh-nongtha-lao-viengchan-ha-do-group-1-large mohinh-vn__mohinh-nongtha-lao-viengchan-ha-do-group-10-large mohinh-vn__mohinh-nongtha-lao-viengchan-ha-do-group-7-large mohinh-vn__mohinh-nongtha-lao-viengchan-ha-do-group-4-large mohinh-vn__mohinh-nongtha-lao-viengchan-ha-do-group-6-large