Đóng

Mô hình dự án LAVIDA GREEN – Phố Nối Hưng Yên 1/100

Mô hình dự án LAVIDA GREEN – Phố Nối Hưng Yên 1/100
Vị trí dự án tại nhà máy Sufat cũ ở Phố Nối – Hưng Yên

img_6937

img_6938

img_6943

img_6946

img_7241

img_7253