Đóng

mô hình đồ án Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, Tỉ lệ 1/2000

Hình ảnh thi công mô hình đồ án Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, Tỉ lệ 1/2000

MÔ HÌNH VN tự hào là công ty sản xuất ra mô hình lớn nhất VN do Việt Nam sản xuất, kích thước nền mô hình lên tới 135 m2. Trước đó mô hình lớn nhất VN là mô hình do Trung Quốc sản xuất có giá 60 tỷ và rộng 600 m2. Tuy nhiên mô hình quy hoạch Hà Nội hỏng hóc liên tục còn Mô Hình Quy hoạch Bắc Ninh cho tới khi hết bảo hành năm 2017 nhưng vẫn không bị hỏng hóc về kỹ thuật.

Chỉ thị số 02 yêu cầu Sở Xây dựng triển khai Quy hoạch đô thị lõi, tổ chức công bố, công khai quy hoạch; chỉ đạo, tổ chức và hướng dẫn các ngành, địa phương, nhà đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, phân cấp, tổ chức rà soát, điều chỉnh, lập mới các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch chung Nông thôn mới; lập chương trình phát triển đô thị và kế hoạch đầu tư xây dựng đối với từng đô thị…Các sở, ngành phối hợp với sở Xây dựng, các địa phương triển khai các quy hoạch chuyên ngành; tổ chức rà soát điều chỉnh quy hoạch chuyên ngành phù hợp với Quy hoạch Vùng tỉnh; Quy hoạch chung đô thị…Các địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện Quy hoạch chung đô thị lõi và các đồ án quy hoạch khác; tăng cường tuyên truyền, công bố, công khai quy hoạch đến mọi tầng lớp nhân dân; giúp các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận quy hoạch thuận lợi…

Trên cơ sở này, hội nghị triển khai một số nhiệm vụ cụ thể về công tác quy hoạch và phát triển đô thị từ nay đến năm 2020: Công tác quy hoạch cần đạt mục tiêu lớn, thể hiện vai trò dẫn hướng và yêu cầu phát triển bền vững; quy hoạch cần mang tính chiến lược, tính hệ thống và bài bản, bảo đảm yếu tố phát triển bền vững; đổi mới cách làm quy hoạch và nâng cao chất lượng quy hoạch; tăng cường và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý thực hiện quy hoạch; xây dựng chương trình khung về phát triển đô thị; kế hoạch đầu tư xây dựng; tăng cường quản lý không gian kiến trúc, cảnh quan; hình thành bộ máy quản lý theo mô hình chính quyền đô thị…

Việc triển khai các nội dung trên góp phần thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch, phát triển đô thị trên địa bàn toàn tỉnh, hướng tới mục tiêu sớm đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc T.Ư.

Đây là mô hình quy hoạch lớn nhất tại Việt Nam do công ty mô hình tại Việt Nam thực hiện. Mô hình lớn nhất VN hiện nay là mô hình quy hoạch TP Hà Nội do công ty mô hình Tinh Vũ của Trung Quốc sản xuất.

Với năng lực sản xuất mô hình có khối lượng việc khổng lồ như mô hình này, công ty mô hình VN có đầy đủ năng lực thực hiện các mô hình hiện nay ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài.

mo-hinh-kien-truc-mo-hinh-quy-hoach-bac-ninh-2030-2050-cong-ty-mo-hinh-vn-1

mo-hinh-kien-truc-mo-hinh-quy-hoach-bac-ninh-2030-2050-cong-ty-mo-hinh-vn-2

mo-hinh-kien-truc-mo-hinh-quy-hoach-bac-ninh-2030-2050-cong-ty-mo-hinh-vn-3

mo-hinh-kien-truc-mo-hinh-quy-hoach-bac-ninh-2030-2050-cong-ty-mo-hinh-vn-4

mo-hinh-kien-truc-mo-hinh-quy-hoach-bac-ninh-2030-2050-cong-ty-mo-hinh-vn-5

mo-hinh-kien-truc-mo-hinh-quy-hoach-bac-ninh-2030-2050-cong-ty-mo-hinh-vn-6

mo-hinh-kien-truc-mo-hinh-quy-hoach-bac-ninh-2030-2050-cong-ty-mo-hinh-vn-7

mo-hinh-kien-truc-mo-hinh-quy-hoach-bac-ninh-2030-2050-cong-ty-mo-hinh-vn-8

mo-hinh-kien-truc-mo-hinh-quy-hoach-bac-ninh-2030-2050-cong-ty-mo-hinh-vn-9

MoHinh.VN 0125.359.3333

MoHinh.VN
0125.359.3333

mo-hinh-kien-truc-mo-hinh-quy-hoach-bac-ninh-2030-2050-cong-ty-mo-hinh-vn-11

mo-hinh-kien-truc-mo-hinh-quy-hoach-bac-ninh-2030-2050-cong-ty-mo-hinh-vn-12

mo-hinh-kien-truc-mo-hinh-quy-hoach-bac-ninh-2030-2050-cong-ty-mo-hinh-vn-13

mo-hinh-kien-truc-mo-hinh-quy-hoach-bac-ninh-2030-2050-cong-ty-mo-hinh-vn-14

mo-hinh-kien-truc-mo-hinh-quy-hoach-bac-ninh-2030-2050-cong-ty-mo-hinh-vn-15-1

mo-hinh-kien-truc-mo-hinh-quy-hoach-bac-ninh-2030-2050-cong-ty-mo-hinh-vn-15

mo-hinh-kien-truc-mo-hinh-quy-hoach-bac-ninh-2030-2050-cong-ty-mo-hinh-vn-16