Dự án Đông Ngàn – Từ Sơn – Bắc Ninh

  • Hãng sản xuất
  • Bảo hành
  • Giá Liên Hệ
  • Giá khuyến mại Liên Hệ

Đặt mua

Nội dung chi tiết

Dự án Đông Ngàn – Từ Sơn – Bắc Ninh

Tỷ lệ 1/600

MoHinh-VN_001253593333__vinhome (1)

MoHinh-VN_001253593333__vinhome (3)

MoHinh-VN_001253593333__vinhome (2)