Mô Hình VN du lịch SAPA 2017

  • Hãng sản xuất
  • Bảo hành
  • Giá Liên Hệ
  • Giá khuyến mại Liên Hệ

Đặt mua

Nội dung chi tiết

Chúng tôi luôn tự hào rằng Mô Hình VN là một trong những công ty sản xuất mô hình kiến trúc chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.

Chúng tôi được biết đến là một doanh nghiệp có đội ngũ nhân sự kinh nghiệm, nhiệt tình, có sự đầu tư lớn về các máy móc,  thiết bị sản xuất mô hình hiện đại hàng đầu tại Việt Nam.

Thông qua việc tổ chức các hoạt động dã ngoại ngoài trời, để từ đó, các thành viên trong công ty có cơ hội quây quần bên nhau, nâng cao tinh thần đoàn kết, “vi vu” khám phá vùng đất mới.

1

2

3

4 5 6 7 8 9 10 MoHinhKienTrucVN-2017-IN-SAPA (1) MoHinhKienTrucVN-2017-IN-SAPA (2) MoHinhKienTrucVN-2017-IN-SAPA (5) MoHinhKienTrucVN-2017-IN-SAPA (6) MoHinhKienTrucVN-2017-IN-SAPA (7) MoHinhKienTrucVN-2017-IN-SAPA (8) MoHinhKienTrucVN-2017-IN-SAPA (9) MoHinhKienTrucVN-2017-IN-SAPA (11) MoHinhKienTrucVN-2017-IN-SAPA (13) MoHinhKienTrucVN-2017-IN-SAPA (16) MoHinhKienTrucVN-2017-IN-SAPA (17) MoHinhKienTrucVN-2017-IN-SAPA (18) MoHinhKienTrucVN-2017-IN-SAPA (19) MoHinhKienTrucVN-2017-IN-SAPA (20) MoHinhKienTrucVN-2017-IN-SAPA (21) MoHinhKienTrucVN-2017-IN-SAPA (22) MoHinhKienTrucVN-2017-IN-SAPA (23) MoHinhKienTrucVN-2017-IN-SAPA (24) MoHinhKienTrucVN-2017-IN-SAPA (25) MoHinhKienTrucVN-2017-IN-SAPA (26) MoHinhKienTrucVN-2017-IN-SAPA (27) MoHinhKienTrucVN-2017-IN-SAPA (28) MoHinhKienTrucVN-2017-IN-SAPA (30) MoHinhKienTrucVN-2017-IN-SAPA (31) MoHinhKienTrucVN-2017-IN-SAPA (32) MoHinhKienTrucVN-2017-IN-SAPA (34) MoHinhKienTrucVN-2017-IN-SAPA (36) MoHinhKienTrucVN-2017-IN-SAPA (37) MoHinhKienTrucVN-2017-IN-SAPA (38) MoHinhKienTrucVN-2017-IN-SAPA (40) MoHinhKienTrucVN-2017-IN-SAPA (41) MoHinhKienTrucVN-2017-IN-SAPA (43) MoHinhKienTrucVN-2017-IN-SAPA (44) MoHinhKienTrucVN-2017-IN-SAPA (45) MoHinhKienTrucVN-2017-IN-SAPA (48) MoHinhKienTrucVN-2017-IN-SAPA (49) MoHinhKienTrucVN-2017-IN-SAPA (51) MoHinhKienTrucVN-2017-IN-SAPA (52) MoHinhKienTrucVN-2017-IN-SAPA (53) MoHinhKienTrucVN-2017-IN-SAPA (54)
z3 z4 z5 z6