Đóng

MÔ HÌNH DỰ ÁN TẬP ĐOÀN BẮC HÀ – 6TH ELEMENT – TÂY HỒ TÂY

MÔ HÌNH DỰ ÁN CHUNG CƯ 6TH ELEMENT

mo-hinh-bac-ha-large

img_0678-large

mo-hinh-kien-truc-vn_model_architecture_1 mo-hinh-kien-truc-vn_model_architecture_2 mo-hinh-kien-truc-vn_model_architecture_3 mo-hinh-kien-truc-vn_model_architecture_4 mo-hinh-kien-truc-vn_model_architecture_6 mo-hinh-kien-truc-vn_model_architecture_8 mo-hinh-kien-truc-vn_model_architecture_9 mo-hinh-kien-truc-vn_model_architecture_12

 

mo-hinh-cao-tang-mohinh-chung-cu-mohinhvn-bac-ha-6th-element-1 mo-hinh-cao-tang-mohinh-chung-cu-mohinhvn-bac-ha-6th-element-2 mo-hinh-cao-tang-mohinh-chung-cu-mohinhvn-bac-ha-6th-element-3 mo-hinh-cao-tang-mohinh-chung-cu-mohinhvn-bac-ha-6th-element-4 mo-hinh-cao-tang-mohinh-chung-cu-mohinhvn-bac-ha-6th-element-5